ติดตั้งหน้าต่างสวนสี่พร้อมช่องแสงด้านล่าง

ติดตั้งหน้าต่างสวนสี่พร้อมช่องแสงด้านล่าง